Z A K O N   O  B E Z B E D N O S T I   S A O B R A Ć A J A  

Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima (“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – odluka US, 55/2014, 96/2015 – dr. zakon, 9/2016 – odluka US, 24/2018, 41/2018, 41/2018 – dr. zakon, 87/2018 i 23/2019), regulisano je (odredbama čl. 246. do 252.) pitanje – vozila u saobraćaju na putu, kao sredstva koje je po konstrukciji, uređajima, sklopovima i opremi – namenjeno i osposobljeno za kretanje po putu.

Članom 7. Zakona – definisano je, između ostalog i – motorno vozilo – kao vozilo koje se pokreće snagom sopstvenog motora, koje je po konstrukciji, uređajima, sklopovima i opremi namenjeno i osposobljeno za prevoz lica, odnosno stvari, za obavljanje radova, odnosno za vuču priključnog vozila, osim šinskih vozila.

Vetrobran i spoljna prozorska okna kabine i karoserije – spadaju u UREĐAJE NA MOTORNIM VOZILIMA (i to u – uređaje koji omogućavaju NORMALNU VIDLJIVOST), a njihov izgled i kvalitet detaljnije je regulisan Pravilnikom o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima (u daljem tekstu: Pravilnik o vozilima)

Shodno Pravilniku o vozilima (čl. 71. i 72.), situacija je sledeća:

VETROBRAN I SVA OSTALA STAKLA – na motornom vozilu, moraju biti – homologovani i ugrađeni u skladu sa odredbama jednoobraznih tehničkih uslova.

Vetrobrani moraju biti – slojeviti – laminirani, odnosno ne smeju biti od kaljenog stakla (sa oznakom u znaku homologacije “TOUGHENED” ili “TEMPERED”) ni kada se naknadno zamenjuju (osim za vozila čija najveća brzina ne prelazi 40 km.

VETROBRAN SE “NE SME“ NAKNADNO ZATAMNJIVATI.

BOČNA STAKLA U RAVNI VOZAČA “MOGU“ BITI NAKNADNO ZATAMNJENA – tako da ukupna vrednost prigušenja svetla ne prelazi 30%.

OSTALA STAKLA “SMEJU“ DA SE DODATNO ZATAMNJUJU – bez ograničenja ukupne vrednosti prigušenja svetla, pri čemu na vozilu moraju biti ugrađena dva bočna retrovizora.

Z A K O N S K E   O D R E D B E  ( K A Z N E )

Kazne za vozila koja imaju stepen zatamnjenja veći od dozvoljenog su (za FIZIČKA lica):

  • Novčana kazna od 15.000,00 do 30.000,00 dinara
  • 6 kaznenih poena za vozača motornog vozila
  • 3 meseca zabrane upravljanja motornim vozilom za vozača

Kazne za vozila koja imaju stepen zatamnjenja veći od dozvoljenog su (za PRAVNA lica):

  • novčana kazna je veća i kreće se od 60.000,00 do 600.000,00 za pravno lice
  • novčana kazna za direktora pravnog lica
  • 6 kaznenih poena za vozača motornog vozila
  • 3 meseca zabrane upravljanja motornim vozilom za vozača