Zakon o bezbednosti saobraćaja

Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima („Sl. glasnik RS“, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – odluka US, 55/2014, 96/2015 – dr. zakon, 9/2016 – odluka US, 24/2018, 41/2018, 41/2018 – dr. zakon, 87/2018 i 23/2019), regulisano je (odredbama čl. 246. do 252.) pitanje – vozila u saobraćaju na putu, kao sredstva koje je po konstrukciji, uređajima, sklopovima i opremi – namenjeno i osposobljeno za kretanje po putu.

Članom 7. Zakona – definisano je, između ostalog i – motorno vozilo – kao vozilo koje se pokreće snagom sopstvenog motora, koje je po konstrukciji, uređajima, sklopovima i opremi namenjeno i osposobljeno za prevoz lica, odnosno stvari, za obavljanje radova, odnosno za vuču priključnog vozila, osim šinskih vozila.

Vetrobran i spoljna prozorska okna kabine i karoserije – spadaju u UREĐAJE NA MOTORNIM VOZILIMA (i to u – uređaje koji omogućavaju NORMALNU VIDLJIVOST), a njihov izgled i kvalitet detaljnije je regulisan Pravilnikom o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima (u daljem tekstu: Pravilnik o vozilima)

Shodno Pravilniku o vozilima (čl. 71. i 72.), situacija je sledeća:

 • VETROBRAN I SVA OSTALA STAKLA – na motornom vozilu, moraju biti – homologovani i ugrađeni u skladu sa odredbama jednoobraznih tehničkih uslova.

Vetrobrani moraju biti – slojeviti – laminirani, odnosno ne smeju biti od kaljenog stakla (sa oznakom u znaku homologacije „TOUGHENED“ ili „TEMPERED“) ni kada se naknadno zamenjuju (osim za vozila čija najveća brzina ne prelazi 40 km.

 • VETROBRAN SE “NE SME“ NAKNADNO ZATAMNJIVATI.
 • BOČNA STAKLA U RAVNI VOZAČA “MOGU“ BITI NAKNADNO ZATAMNJENA – tako da ukupna vrednost prigušenja svetla ne prelazi 30%.
 • OSTALA STAKLA “SMEJU“ DA SE DODATNO ZATAMNJUJU – bez ograničenja ukupne vrednosti prigušenja svetla, pri čemu na vozilu moraju biti ugrađena dva bočna retrovizora.

Zakonske odredbe (kazne)

Kazne za vozila koja imaju stepen zatamnjenja veći od dozvoljenog su (za FIZIČKA lica):

 • Novčana kazna od 15.000,00 do 30.000,00 dinara
 • 6 kaznenih poena za vozača motornog vozila
 • 3 meseca zabrane upravljanja motornim vozilom za vozača

Kazne za vozila koja imaju stepen zatamnjenja veći od dozvoljenog su (za PRAVNA lica):

 • novčana kazna je veća i kreće se od 60.000,00 do 600.000,00 za pravno lice
 • novčana kazna za direktora pravnog lica
 • 6 kaznenih poena za vozača motornog vozila
 • 3 meseca zabrane upravljanja motornim vozilom za vozača