Zatamnjivanje stakala

Sa auto folijama će unutrašnjost Vašeg automobila biti svežija, komfornija i bezbednija.

Primena folija za zatamnjivanje auto stakala

Sunčeva energija se ne sastoji samo od svetlosti koju vidimo, već i od nevidljivih štetnih zraka za ljudsko oko (infracrveni i ultravioletni zraci) koji pristižu sa toplotom ili generišu toplotu. Folije za automobile tako osmišljene i izrađene, imaju ulogu da filtriraju ili odbijaju štetne zrake.

LLumar folija za automobile je praktično jedan čvrst poliester – laminat, koji se u fabrici obrađuje raznim postupcima da bi folija obezbedila željeni učinak i da bi imala estetski dopadljiv izgled.

U svetu folija, među najstarije spadaju jednostavne, obojene folije, koje isključivo zatamnjuju prozorska stakla i samo su za tu funkciju namenjene. Na prvi pogled, veoma loš kvalitet ovih folija se ne može uočiti. Ali već posle nekoliko godina postaju ljubičaste i gube originalan izgled. Nažalost i danas na mnogim prozorima možemo videti ovakve, ljubičaste, izbledele folije, čak i folije ispod kojih su nastali mehurići. Razlog nastajanja mehurića je po pravilu nekvalitetan lepak za folije, ili nestručna montaža.U odnosu na jednostavne, obojene folije, napredak sa tehnološkog aspekta predstavljaju metalizirane folije. Zahvaljujući metalu koji sadrže, poseduju mnogo bolju sposobnost odbijanja solarne energije, od jednostavnih, obojenih folija. Među proizvodima u porodici LLumar, ATR serija predstavlja metalizirane folije. ATR folije, kao i sve druge LLumar folije za automobile, poseduju specijalan zaštitni sloj protiv ogrebotina. Ovaj sloj znatno produžava životni vek folije, otporan je na ogrebotine i na razna druga moguća oštećenja, a veoma lako se čisti i održava.

AIR  folija za automobile se izrađuje primenom najsavremenije proizvodne tehnologije. Sadrži sloj keramičkih nanočestica i zahvaljujući tome, pruža izuzetno dobru toplotnu zaštitu. Pošto ne sadrži metale samim tim  ne ometa uređaje koji funkcionišu putem radio-frekvencije. Može se montirati i na prozorsko staklo vozača i  suvozača.Zakonodavna regulativa u Srbiji zabranjuje montažu folija na prednja stakla, osim u slučajevima kada propuštanje svetlosti kroz folije i stakla ostane iznad 70%.

Za sve one  kojima zatamnjivanje stakala predstavlja efekat mraka rešenje su LLumar AIR  folije za automobile gotovo sasvim providne, ali i pored toga poseduju zaštitnu sposobnost odbijanja 99% UV zraka. Njena zaštita od toplote je na identičnom nivou kao i kod najtamnijih folija za automobile.

Prednosti montaže folija

Tehnologijom razvoja LLumar folija, vodilo se računa o što lepšem i boljem estetskom izgledu našeg automobila, kao i o zaštiti koju folija pruža protiv toplote sunčevih zraka i zaslepljivanja koje sunčevi zraci mogu prouzrokovati, a korišćenjem folije takođe umanjujemo mogućnost eventualnih automobilskih nesreća, kao i provala.

Način ugradnje folija za zatamnjivanje

Važno je naglasiti, da su sve folije, bez obzira na kvalitet samo poluproizvodi a da bi se postigao očekivani učinak i efikasnost, foliju je potrebno stručno postaviti na prozorska stakla automobila gde se dobije 100% gotov proizvod.

Zvanje stručnog, zvaničnog montažera LLumar folija, mogu da steknu isključivo osobe koje su pohađale kurs za montažera folija, a nakon toga, uspešno položile potrebne ispite.

Nakon uspešnog završetka teoretske i praktične nastave, /obuke/ i položenog stručnog ispita, stiče se zvanje LLumar montažera.Američki proizvođač, Eastman Chemical Company, je jedan od najvećih svetskih proizvođača koji je proizvođač LLumar proizvoda, član je i organizacije EWFA. Distributer ovih proizvoda za jugoistočnu Europu, takođe je član evropskog saveza, a ujedno je i predstavnik evropskih distributera u direktorijumu EWFA. 

EWFA (Evropski Savez za Folije) organizacija je za svoje članove postavila veoma stroge zahteve po pitanju kvaliteta kao i etike, kako bi krajnji potrošač garantovano dobio kvalitetan proizvod. Listu članova možete pogledati na websajtu ove organizacije.

LLumar folije za automobile su rešenje za sve navedene probleme. Mogu smanjiti temperaturu unutrašnjih površina automobila čak za 16 °C, čime se omogućava lakši rad klima uređaja što smanjuje ukupne izdatke održavanja automobila. LLumar folije za automobile filtriraju 99% štetnih UV-zraka, čime u znatnoj meri smanjuju bleđenje, a i verovatnoću nastanka boleti usled dejstva UV-zraka, kao što je na pr. rak kože. Pored svega navedenog, obojene folije za automobile smanjuju dejstvo zaslepljujuće svetlosti.

Dostupnost folija za auto stakla Marka folije – LLumar, prisutna je na globalnom svetskom tržištu, počev od Amerike, države u kojoj se proizvodi, preko gotovo svih država Evrope, sve do Istočne Azije: Kine, Malezije i dr.“