Dozvole i uputstva

Put za dobijanje atesta

Dodatno zatamnjivanje auto stakala se po zakonu i odredbama zakona smatra prepravkom vozila. Da bi se ispoštova zakonska  procedura neophodno je za ovu vrstu prepravke pribaviti sledeće:

  1. SAGLASNOST PROIZVOĐAČA se dobija kod ovlašćenog uvoznika na zahtev vlasnika vozila, a za pojedine tipove vozila nije potrebna pošto su zvanično na svojim sajtovima postavili obaveštenje da se ovakva prepravka moze vršiti obzirom da se ne menja masa i dimenzije vozila (Mercedes , BMW idr) Takodje saglasnost nije potrebna kod vozila koja nemaju zvaničnog predstavnika
  2. IZJAVA UGRAĐIVAČA se dobija ugradnjom folije kod ovlašćenog servisera od ABS za takvu vrstu prepravke i sa brojem ABS između stakla i folije koji prati rubrike u izjavi.
  3. ISPITIVANJE PROCENTA ZATAMNJENOSTI se vrši kod ovlašćenih institucija od strane ABS (npr AMSS, Mašinski fakultet Beograd, Niš, Kragujevac, Novi Sad, Institu Vinča, TehnoLab i dr). Ispitivači pribavljaju dokumentaciju za vozila i šalju ABS radi izdavanja uverenja o tehničkoj ispravnosti za vozilo.
  4. UPLATA ZA TAXU I USLUGE IZDAVANA UVERENJA: republicka taksa 310 din i izdavanje uverenja 3000 din
  5. KONTROLNI TEHNIČKI PREGLED je potrebno uraditi nakon ispitivanja da se utvrdi koja je prepravka izvršena na vozilu. Neophodno je sa tehničkog pregleda vratiti overeni dokument ispitivaču koji šalje kompletnu dokumentaciju ABS.
  6. PREUZIMANJE UVERENJA O TEHNIČKOJ ISPRAVNOSTI ZA VOZILO se dobija od strane ispitivaca ličnim preuzimanjem ili slanjem poštom na adresu.

Uverenje o tehničkoj ispravnosti se dobija u dva primerka gde se jedan primerak drži u vozilu radi saobraćajne kontrole i za potrebe tehničkog pregleda a drugi primerak se prilaze uz dokumentaciju na prvoj registraciji vozila nakon prepravke.